Υπηρεσίες

  • Μελέτη και εφαρμογή των προϊόντων μας σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες
  • Μελέτη τροποποίησης υπαρχόντων συστημάτων (θερμικών, ψυκτικών και κλιματιστικών), για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
  • Μελέτη και εφαρμογή ανάκτησης θερμότητας από υπάρχοντα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα
  • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων inverter σε ψυκτικά μηχανήματα και σε αντλίες/κυκλοφορητές νερού