Συστήματα Ανάκτησης θερμότητας

Ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. από υπάρχοντα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.

Κάθε ψυκτικό και κλιματιστικό μηχάνημα αποβάλει στο περιβάλλον ποσά θερμότητας ίσα με το άθροισμα του ψυκτικού φορτίου της συσκευής και του μηχανικού φορτίου του συμπιεστή.

Με την ανάκτηση θερμότητας μέσω των εναλλακτών θερμότητας Inventive Energy, το παραπάνω ποσό θερμότητας, μεταφέρεται στο ζεστό νερό χρήσης χωρίς κόστος σε θερμοκρασίες έως 75°C. Παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φθοράς στα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.

Το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 30–65%.

Το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού ανέρχεται έως 100%.

Εγκατάσταση Συστήματος Ανάκτησης Θερμότητας από Ψυκτικό Μηχάνημα

Εγκατάσταση Συστήματος Ανάκτησης Θερμότητας από Ψυκτικά Μηχανήματα

Οι εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας Inventive Energy διατίθενται σε:

  • Σωληνωτούς Cu / Cu
  • Κελύφους – Σερπαντίνας Inox 316 / Inox 316
  • Κελύφους – Σερπαντίνας Χάλυβας (γαλβανιζέ ή απλός) / Cu
  • Κελύφους – Σερπαντίνας Χάλυβας (γαλβανιζέ ή απλός) / Cu Multi