Εναλλάκτες θερμότητας cu/cu shell-tube

Ο εναλλάκτης ψυκτικού ρευστού – νερού, είναι τύπου κελύφους σωλήνα (shell-tube) χαλκού/χαλκού, με δοκιμή αντοχης στα 65bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας 45bar, σε αντίθεση με τους ανοξείδωτους πλακοειδείς εναλλάκτες, οι οποίοι έχουν δοκιμή αντοχής στα 50bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας στα 45bar.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους πλακοειδείς εναλλάκτες είναι:

  • Μεγαλύτερη χωριτικότητα αποθήκευσης ψυκτικού ρευστού κατά 80%
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα
  • Πολύ μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της απόψυξης

Διατίθενται τύποι από 1–5Kw.

 

Φωτογραφία με εναλλάκτες θερμότητας