Περιγραφή Αντλίας Θερμότητας

Αντλία θερμότητας είναι μια ψυκτική μηχανή (ψυγείο, κλιματιστικό κ.λ.π.), που δημιουργεί ψύξη στον αέρα ή στο νερό, απορροφόντας θερμότητα και αποβάλλοντας (μεταφέροντας) αυτήν στο περιβάλλον.

Σε αντιστροφή της λειτουργίας, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και την μεταφέρει στον αέρο του χώρου ή στο νερό κλιματισμού/χρησης.

Η αποδιδόμενη (μεταφερόμενη) ενέργεια είναι πολλαπλάσια από την καταναλισκόμενη. Και γι αυτό το λόγο στις 17 Δεκεμβρίου 2008, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την κοινοτική οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμπεριλαμβανομένης και της αντλίας θερμότητας.

Αντλία Θερμότητας Inventive Energy

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και με καινοτόμες εφαρμογές έχουν, την δυνατότητα, να αυξάνουν την απόδοση έως 7,7 φορές από την κατανάλωση (COP/EER -7,7). Δηλαδή για κάθε 1Kwh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδει 7,7Kwh θερμικής ενέργειας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Διατίθενται σε περισσότερα από 20 μοντέλα για κάθε τύπο μηχανήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.

αντλία θερμότητας σε στάδια κατασκευής

Δυνατότητες Εφαρμογής Αντλιών Θερμότητας Inventive Energy

  1. Τύπος ΙΕΗ: Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  2. Τύπος ΙΕC: Ψύξη – θέρμανση
  3. Τύπος ΙΕC-R: Ψύξη – θέρμανση & ανάκτηση θερμότητας με το ίδιο μηχάνημα.
  4. Τύπος ΙΕC-RH: Ψύξη – θέρμανση – ανάκτηση & παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με το ίδιο μηχάνημα.