Παράδειγμα εφαρμογής σε ξενοδοχείο για παραγωγή ΖΝΧ ή κλιματισμού

Για ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 100 κλινών (50 δωματίων) απαιτείται ΖΧΝ 55 °C
100 άτομα × 40 lit = 4.000 lit την ημέρα (24h)

Για θερμοκρασία κρύου νερού 20 °C χρειάζονται για την παραπάνω ποσότητα νερού
4.000 lit × 35 °C = 140.000 Kcal ή 162,4 Kwh

Το κόστος της παραπάνω κατανάλωσης ενέργειας είναι:

  • Με αντιστάσεις: για τιμή ηλ. ρεύματος 0,162€/Kwh – κόστος 0,162 × 162,4 = 26,3€
  • Με Πετρέλαιο Κινησης: για τιμή 1.15€/lit και απόδοση 10Kwh/lit – κόστος 1.15 × 16,24 = 18,7€
  • Με Πετρέλαιο Θέρμανσης: για τιμή 0.75€/lit και απόδοση 10Kwh/lit – κόστος 0.75 × 16,24 = 12,2€
  • Με Αντλία Θερμότητας: για τιμή ηλ. ρεύματος 0,162€/Kwh και απόδοση αντλίας θερμότητας (COP):
    • (COP) 4 – κόστος 0,162 × 162,4/4 = 6,6€
    • (COP) 7 – κόστος 0,162 × 162,4/7 = 3,8€

Στην περίπτωση κλιματισμού με αντλία θερμότητας τύπου ΙΕC-R κατά την λειτουργία σε ψύξη, το ζεστό νερό χρήσης παρέχετε χωρίς κόστος (ενεργειακό & οικονομικό) μέσω του συστήματος ανάκτησης θερμότητας.