Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας Inventive Energy – Πλεονεκτήματα


Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, για παραγωγή ζεστού νερού, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αντλία θερμότητας, κατασκευάζονται για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής.

Ο εναλλάκτης ψυκτικού ρευστού – νερού, είναι τύπου κελύφους σωλήνα (shell-tube) χαλκού/χαλκού, με δοκιμή αντοχης στα 65bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας 45bar, σε αντίθεση με τους ανοξείδωτους πλακοειδείς εναλλάκτες, οι οποίοι έχουν δοκιμή αντοχής στα 50bar και μέγιστη πίεση λειτουργίας στα 45bar.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους πλακοειδείς εναλλάκτες είναι:

  • Μεγαλύτερη χωριτικότητα αποθήκευσης ψυκτικού ρευστού κατά 80%
  • Μεγαλύτερη αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα
  • Πολύ μεγαλύτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της απόψυξης

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy είναι οι μόνες που διαθέτουν επιπλέον εναλλάκτη ψυκτικού ρευστου/ψυκτικού ρευστού (χαλκού/χαλκού) και ειδικό λογισμικό, ώστε να επιτυγχάνεται:

  • Διόρθωση υπερθέρμανσης αερίου
  • Διόρθωση υπόψυξης υγρού
  • Έλεγχος θερμοκρασίας συμπιεστή και κατ’ επέκταση διόρθωση της καμπυλης λειτουργίας του

Με τις παραπάνω λειτουργίες μεγιστοποιείται ο βαθμος απόδοσης (COP), παρέχεται ζεστό νερο έως 65οC (με έναν συμπιεστή) και λειτουργεί το σύστημα με απόλυτη αξιοπιστία ακόμα και σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος (-10 έως 50 °C).

H αντλίες θερμότητας φέρουν, συμπιεστή SANYO SCROLL και κυκλοφορητή WILO. Τα ηλεκτρονικά μέρη κατασκευάζονται στην Ευρώπη και το software είναι πνευματική ιδιοκτησία της Inventive Energy.

Λόγοι χαμηλού κόστους συντήρησης και επισκευής, οδήγησαν στην επιλογή ελέγχου on-off με άφορτη εκκίνηση και μόνιμη διόρθωση συνημιτόνου, αντί συστήματος inverter.

Το αποτέλεσμα αυτών των εφαρμογών είναι η επίτευξη μέσου ετήσιου βαθμού απόδοσης (COP) περισσότερο από 5.5. Το κόστος συντήρησης και επισκευής είναι 50-80% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Εγγύση καλής λειτουργίας 3έτη χωρίς ειδικούς όρους, εφόσον εχουν ακολουθηθoύν οι οδηγίες εγκατάστασης.