Ενδεικτικά κοστολόγια

Παράδειγμα 1

Για 25 δωμάτια, το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού για κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), ανάκτηση θερμότητας και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, χωρίς τις τερματικές μονάδες (fan coil units) και τα υδραυλικά δίκτυα ανέρχεται από 13.000€ έως 16.500€ χωρίς ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει:

  • Αντλίες θερμότητος IEC-RH 20Kw – τεμάχια 2
  • Δοχείο αδρανείας 300lit – τεμάχιο 1
  • Δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού 1.000lit – τεμάχιο 1
  • Κυκλοφορητές – τεμάχια 2

Παράδειγμα 2

Για 25 δωμάτια, το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού για αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, χωρίς τα υδραυλικά δίκτυα ανέρχεται σε 6.500€ χωρίς ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει:

  • Αντλίες θερμότητος IEH 25Kw – τεμάχιο 1
  • Δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού 1.000lit – τεμάχιο 1
  • Κυκλοφορητής – τεμάχιο 1