Αφυγραντές

Αφυγραντές (Fan Inverter)

Τύπος Απόδοση (lit/h) Ισχύς (Hp)
IED 100 40 2,5
IED 160 60 4
IED 200 80 5
IED 250 100 6

Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία 20°C / Υγρασία 70%

Λειτουργία από 10°C έως 30°C

Μονάδες Ψύξης με Ελεγχόμενη Αφύγρανση (3V)

Ειδικών συνθηκών για θερμοκρασίες > 10°C

Τύπος Τύπος Εξωτ. Ισχύς Εξωτ. (Hp) Τύπος Εσωτ. Ισχύς Εσωτ. (Hp)
IEF 100 IEF-C 100 2,5 IEF-E 3V 100 4
IEF 160 IEF-C 160 4 IEF-E 3V 160 5
IEF 200 IEF-C 200 5 IEF-E 3V 200 7,5
IEF 250 IEF-C 250 6 IEF-E 3V 250 10

Δυνατότητα λειτουργίας και σε κύκλο θέρμανσης

Μονάδες Ψύξης (3V) και Αφύγρανσης (Fan Inverter)

Τύπος Τύπος Εξωτ. Ισχύς Εξωτ. (Hp) Τύπος Εσωτ. Ισχύς Εσωτ. (Hp) Τύπος Εσωτ. Απόδοση Εσωτ. (lit/h)
IEFD 100 IEFD-CD 100 2,5 IEFD-E 3V 100 4 IEFD-EC 3V 100 40
IEFD 160 IEFD-CD 160 4 IEFD-E 3V 160 5 IEFD-EC 3V 160 60
IEFD 200 IEFD-CD 200 5 IEFD-E 3V 200 7,5 IEFD-EC 3V 200 80
IEFD 250 IEFD-CD 250 6 IEFD-E 3V 250 10 IEFD-EC 3V 250 100

Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία 20°C / Υγρασία 70%

Λειτουργία από 10°C έως 30°C