Οικονομικά Στοιχεία

Επωνυμία: Εφευρετική (Inventive) Ενέργεια (Energy) – Κατασκευαστική Εμπορική Μελετητική Ανώνυμος Εταιρία
ΑΦΜ: 997791800
ΔΟΥ: Α’ Ηpακλείου
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121751427000
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Επιμελητήριο Ηρακλείου
Αρ. ΜΑΕ: 70548/70/Β/11/1
Διεύθυνση: Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 20, 713 04, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810-262525
Ιστοσελίδα: www.ienergy.gr
E-mail: info@ienergy.gr

Δημοσιεύσεις

Ισολογισμός 31/12/2012
Ισολογισμός 31/12/2013
Ισολογισμός 31/12/2014