Εγγυήσεις

 

Εναλλάκτες και Δοχείο Εναλλακτών (Buffer Tank): 10 έτη

Ηλεκτρονική Κεντρική Πλακέτα: 5 έτη

Πίνακας Ηλεκτρολογικός (ρελέ, ασφάλειες, πυκνωτές, μετρητές κ.λ.π.): 2 έτη

Λοιπά Μηχανολογικά: 2 έτη