Εταιρεία

Η Inventive Energy Κατασκευαστική – Εμπορική – Μελετητική Α.Ε., ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και στελεχώνεται από μηχανικούς που πειραματίζονται επί σειρά ετών στην κατασκευή, την μελέτη και την εφαρμογή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με εξειδικευμένη γνώση στις ψυκτικές, κλιματιστικές και θερμικές εφαρμογές.

Στόχοι της εταιρείας είναι η εφαρμογή των καινοτόμων προϊόντων/συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, που μετά από σειρά ετών πειραμάτων και εφαρμογών επί πραγματικών εγκαταστάσεων, έχουν πλέον τυποποιηθεί, καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέων.

Η εταιρεία αποτελείται από το τμήμα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, το τμήμα μελέτης, το τμήμα της εφαρμογής και το τμήμα εμπορίας των προϊόντων.