Αντλίες Θερμότητας για Ψύξη-Θέρμανση, Ανάκτηση Θερμότητας, Παραγωγή Ζεστού Νερού και Θέρμανση Πισίνας από 27kW έως 56kw, Buffer Tank (250L έως 500L)