Υπηρεσίες Προϊόντα Εταιρεία

Αντλίες Θερμότητας: Θέρμανσης Ψύξης και Παραγωγής Ζεστού Νερού

Καινοτόμα Συστήματα: Ανάκτησης Θερμότητας και Διαχείρισης Ενέργειας για Παραγωγή Ζεστού Νερού

Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας Inventive Energy, με καινοτόμες ιδέες-εφαρμογές, διαφοροποιημένες από τα υπάρχοντα κλασικά συστήματα και προσαρμοσμένες στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, χρησιμοποιούν τον αέρα του περιβάλλοντος ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αντλούν θερμότητα και την αποδίδουν για χρήση ζεστού νερού ή θέρμανσης/κλιματισμού, με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και με θερμοκρασία νερού στην θέρμανση έως 68 °C.

Ανάκτηση Θερμότητας

Ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή Ζ.Ν.Χ. από υπάρχοντα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα.

Κάθε ψυκτικό και κλιματιστικό μηχάνημα αποβάλει στο περιβάλλον ποσά θερμότητας ίσα με το άθροισμα του ψυκτικού φορτίου της συσκευής και του μηχανικού φορτίου του συμπιεστή.

Τελευταία Νέα